Ỷ thiên đồ long ký

Hỗ trợ trực tuyến

VIDEO

Ỷ thiên đồ long ký

please_choice

 

Ỷ thiên đồ long ký

Câu chuyện xoay quanh truyền thuyết về Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm là hai báu vật trong võ lâm, nếu ai nắm được cả hai thứ đó sẽ hiệu triệu được thiên hạ

Thong ke