Thong ke
Máy đọc sách chính hãng
Hàng chính hãng
New Kindle 2017
2.900.000đ
2.350.000đ
-19 %
Kindle PaperWhite 2017 - Black
3.750.000đ
3.150.000đ
-16 %
Kindle PaperWhite 2017 - White
3.750.000đ
3.250.000đ
-13 %
Máy đọc sách Kindle Voyage
5.700.000đ
5.300.000đ
-7 %
Bao da Kobo Aura One
350.000đ
300.000đ
-14 %
Bao da Kobo H2O Edition 1
290.000đ
250.000đ
-14 %
Bao da Kobo H2O Edititon 2
290.000đ
250.000đ
-14 %
Bao da Kobo Glo HD
280.000đ
250.000đ
-11 %
Bao da Kindle vân vỏ sò
280.000đ
250.000đ
-11 %