Máy đọc sách Onyx boox
-7%

Máy đọc sách Onyx BOOX Kepler

3.900.000 đ

Giá NY: 4.200.000 đ

-3%

Máy đọc sách BOOX NOTE PLUS (NOTE +)

13.490.000 đ

Giá NY: 13.900.000 đ

-8%

Máy đọc sách ONYX BOOX Poke Pro

4.490.000 đ

Giá NY: 4.890.000 đ

-7%

Máy đọc sách BOOX NOTE 10.3

12.890.000 đ

Giá NY: 13.900.000 đ

-24%

Máy đọc sách BOOX N96 Carta +

6.500.000 đ

Giá NY: 8.500.000 đ

-4%

Máy đọc sách ONYX BOOX Nova

6.590.000 đ

Giá NY: 6.890.000 đ

-7%
-8%

ONYX BOOX T76ML Carta+ 6.8 Inch

4.590.000 đ

Giá NY: 5.000.000 đ

-7%

Máy đọc sách ONYX BOOX Poke

3.990.000 đ

Giá NY: 4.290.000 đ

-6%

Máy đọc sách BOOX N96 Carta +

7.990.000 đ

Giá NY: 8.500.000 đ

Thong ke