ONYX BOOX

Onyx boox - Công ty sản xuất máy đọc sách E-ink hàng đầu. Sản phẩm của họ đã có mặt trên 60 quốc gia và bán rất chạy trên thị trường Amazon US, UK, CA, JP...
Các sản phẩm tiêu biểu: Onyx boox C67, Onyx boox Kepler, Onyx boox T76, Onyx boox Note, Onyx boox Mac2

Lịch sử của BOOX

Khách hàng của BOOX: Những người yêu đọc sách, Giáo dục, Nhà xuất bản, Chính phủ & Kinh doanh

Giải thưởng của BOOX

Mỗi BOOX có một câu chuyện, mỗi câu chuyện chạm vào trái tim của bạn.

Thong ke