Máy đọc sách Kobo tuyệt vời với nhiều dòng cao cấp
-25%

Máy đọc sách Kobo Clara HD

2.990.000 đ

Giá NY: 3.990.000 đ

-32%

Máy đoc sách Kobo Libra H20

4.090.000 đ

Giá NY: 5.990.000 đ

-24%

Máy đọc sách Kobo Libra 2

5.290.000 đ

Giá NY: 6.990.000 đ

-15%

Máy đọc sách Kobo Sage

8.490.000 đ

Giá NY: 9.990.000 đ

-20%

Máy đọc sách Kobo Clara 2E

3.990.000 đ

Giá NY: 4.990.000 đ

Thong ke
Hotline miền bắc: 0974 888 717
Hotline miền nam: 0774 888 717