Máy đọc sách Kobo tuyệt vời với nhiều dòng cao cấp
-10%

Máy đọc sách Kobo Aura One

6.500.000 đ

Giá NY: 7.200.000 đ

-35%

Máy đọc sách Kobo mini

1.300.000 đ

Giá NY: 2.000.000 đ

-30%

Máy đọc sách Kobo Glo

1.400.000 đ

Giá NY: 2.000.000 đ

-25%

Máy đọc sách Kobo Glo HD

3.150.000 đ

Giá NY: 4.200.000 đ

-32%

Máy đọc sách Kobo Aura

1.700.000 đ

Giá NY: 2.500.000 đ

Thong ke
HOTLINE : 0974 888 717