Máy đọc sách Onyx Boox - Đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu của bạn
-4%

Màn hình máy tính eink Boox Mira Pro

46.000.000 đ

Giá NY: 47.900.000 đ

-20%

Máy đọc sách Boox Poke4 Lite

3.990.000 đ

Giá NY: 4.990.000 đ

-7%

Máy đọc sách Note Air 2 Plus

13.990.000 đ

Giá NY: 14.990.000 đ

-5%

Máy đọc sách màu Boox Nova Air C

11.390.000 đ

Giá NY: 11.990.000 đ

-13%

Máy đọc sách Boox Leaf

6.990.000 đ

Giá NY: 7.990.000 đ

-5%

Máy đọc sách Boox Note Air 2

13.290.000 đ

Giá NY: 13.990.000 đ

-6%

Máy đọc sách Boox Note 5

14.790.000 đ

Giá NY: 15.790.000 đ

-4%

Máy đọc sách Boox Max Lumi2

22.750.000 đ

Giá NY: 23.750.000 đ

-6%

Màn hình máy tính eink Boox Mira

20.390.000 đ

Giá NY: 21.590.000 đ

-15%

Máy đọc sách Boox Nova Air

9.390.000 đ

Giá NY: 10.990.000 đ

-18%

Máy đọc sách Nova 3 Color

9.390.000 đ

Giá NY: 11.390.000 đ

-18%

Máy đọc sách Onyx Boox Note Air

11.390.000 đ

Giá NY: 13.890.000 đ

-17%

Máy đọc sách Onyx Boox Poke 3

4.990.000 đ

Giá NY: 5.990.000 đ

-9%

Máy đọc sách Onyx Boox Nova3

8.790.000 đ

Giá NY: 9.690.000 đ

Thong ke