Máy đọc sách Onyx Boox - Đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu của bạn
-17%

Máy đọc sách BOOX Poke 5

4.990.000 đ

Giá NY: 5.990.000 đ

-11%

Máy đọc sách BOOX Tab Ultra C

16.990.000 đ

Giá NY: 18.990.000 đ

-5%

Máy đọc sách BOOX Tab X

22.750.000 đ

Giá NY: 23.990.000 đ

-14%

Máy đọc sách Boox Leaf 2

6.290.000 đ

Giá NY: 7.290.000 đ

-15%

Máy đọc sách Boox Nova Air

9.390.000 đ

Giá NY: 10.990.000 đ

-6%

Máy đọc sách BOOX Tab Ultra

15.990.000 đ

Giá NY: 16.990.000 đ

-9%

Máy đọc sách Boox Nova Air 2

9.590.000 đ

Giá NY: 10.590.000 đ

-20%

Máy đọc sách Boox Poke 4 Lite

3.990.000 đ

Giá NY: 4.990.000 đ

-7%

Máy đọc sách Note Air 2 Plus

13.990.000 đ

Giá NY: 14.990.000 đ

-5%

Máy đọc sách màu Boox Nova Air C

11.390.000 đ

Giá NY: 11.990.000 đ

-4%

Màn hình máy tính eink Boox Mira Pro

46.000.000 đ

Giá NY: 47.900.000 đ

-9%

Máy đọc sách Boox Max Lumi2

21.750.000 đ

Giá NY: 23.990.000 đ

-6%

Màn hình máy tính eink Boox Mira

20.390.000 đ

Giá NY: 21.590.000 đ

-33%

Máy đọc sách Onyx Boox Viking

2.690.000 đ

Giá NY: 3.990.000 đ

Thong ke