Máy đọc sách ONYX BOOX C67ML Carta + 8G Wi-Fi Android 4.22: khả năng đọc file PDF (phần 2)

VIDEO

Máy đọc sách ONYX BOOX C67ML Carta + 8G Wi-Fi Android 4.22: khả năng đọc file PDF (phần 2)

Thong ke