Máy đọc sách Onyx BOOX
-10%

Máy đọc sách Boox Max 3

19.790.000 đ

Giá NY: 21.900.000 đ

-18%
-3%

[Tặng cover] Máy đọc sách BOOX Note Pro

10.890.000 đ

Giá NY: 11.250.000 đ

-19%

Máy đọc sách ONYX BOOX Nova Pro

7.290.000 đ

Giá NY: 8.990.000 đ

-18%

Máy đọc sách ONYX BOOX Poke Pro

3.990.000 đ

Giá NY: 4.890.000 đ

-18%

Máy đọc sách ONYX BOOX Poke

3.290.000 đ

Giá NY: 3.990.000 đ

-8%

Máy đọc sách ONYX BOOX Nova

6.990.000 đ

Giá NY: 7.590.000 đ

-54%

Máy đọc sách Onyx Boox Max Catar

7.990.000 đ

Giá NY: 17.490.000 đ

-7%

Máy đọc sách Onyx BOOX Kepler

3.900.000 đ

Giá NY: 4.200.000 đ

-5%

MĐS Boox Max2 Pro (E-ink 13,3 inch)

18.890.000 đ

Giá NY: 19.890.000 đ

Thong ke
HOTLINE : 0974 888 717