Máy đọc sách Onyx boox
-6%

Máy đọc sách ONYX BOOX Poke Pro

4.590.000 đ

Giá NY: 4.890.000 đ

-10%

Máy đọc sách Boox Max 3

19.790.000 đ

Giá NY: 21.900.000 đ

-11%

Máy đọc sách ONYX BOOX Nova Pro

7.990.000 đ

Giá NY: 8.990.000 đ

-23%

Máy đọc sách BOOX NOTE 10.3

9.890.000 đ

Giá NY: 12.890.000 đ

-5%

MĐS Boox Max2 Pro (E-ink 13,3 inch)

18.990.000 đ

Giá NY: 19.890.000 đ

-7%

Máy đọc sách BOOX NOTE PRO

13.890.000 đ

Giá NY: 14.900.000 đ

-18%
-18%

Máy đọc sách ONYX BOOX Poke

3.290.000 đ

Giá NY: 3.990.000 đ

-4%

Máy đọc sách ONYX BOOX Nova

6.590.000 đ

Giá NY: 6.890.000 đ

-21%

Máy đọc sách Onyx Boox Max Catar

13.890.000 đ

Giá NY: 17.490.000 đ

-7%

Máy đọc sách Onyx BOOX Kepler

3.900.000 đ

Giá NY: 4.200.000 đ

-14%
Thong ke
HOTLINE : 0974 888 717