Máy đọc sách Onyx BOOX
-17%

Máy đọc sách ONYX BOOX Poke 2

4.890.000 đ

Giá NY: 5.890.000 đ

-14%
-10%

Máy đọc sách Boox Max 3

19.790.000 đ

Giá NY: 21.900.000 đ

-18%
-3%

Máy đọc sách BOOX Note Pro

10.890.000 đ

Giá NY: 11.250.000 đ

-6%

Máy đọc sách Onyx Boox Note Air

12.990.000 đ

Giá NY: 13.890.000 đ

Thong ke
HOTLINE : 0974 888 717